Inne czynności

Inne czynności:

– pełnomocnictwa,
– akty poddania się egzekucji (w tym z najmu okazjonalnego i instytucjonalnego),
– sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu),
– depozyt notarialny.