ZESPÓŁ

Notariusz Maria Galos ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w największych kancelariach notarialnych w Krakowie.