Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe:

– testamenty,
– umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
– oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
– protokoły otwarcia testamentu,
– notarialne poświadczenia dziedziczenia,
– działy spadku,
– ustanowienie zarządcy sukcesyjnego.