Nieruchomości

Umowy z zakresu obrotu nieruchomościami:

w tym w szczególności:
– umowy przedwstępne,
– umowy sprzedaży,
– umowy darowizny,
– umowy zniesienia współwłasności,
– umowy dożywocia,
– umowy deweloperskie,
– umowy przeniesienia własności nieruchomości
oraz wszelkie innego rodzaju umowy związane
z przeniesieniem lub obciążeniem praw do nieruchomości.