Prawo rodzinne

Prawo rodzinne:

– umowy majątkowe małżeńskie,
– umowy o podział majątku wspólnego małżonków,
– oświadczenia o wyrażeniu zgody małżonka na dokonanie czynności dotyczącej majątku wspólnego przez jednego z małżonków.