Obsługa firm

Czynności związane z obsługą przedsiębiorców:

– akty założycielskie oraz ich zmiany,
– protokoły zgromadzeń wspólników w spółkach z o.o., 
   oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
– protokoły posiedzeń innych organów spółek,
– oświadczenia o objęciu udziałów lub akcji,
-oświadczenia o przystąpieniu do spółki,

a także wszelkie czynności związane z działalnością podmiotów gospodarczych, dla których prawo wymaga zachowania formy aktu notarialnego, lub takie którym formę taką życzą sobie nadać klienci.